Adwokat Kazimierz Matak - O Kancelarii


Kazimierz Matak wykonuje zawód adwokata od 1994 r. będąc wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pod numerem 826.
Prowadzona przez niego od 2000 r. Kancelaria Adwokacka przy ul. Belgradzkiej 12 lokal 106 w Warszawie posiada doskonałą lokalizację w centrum Ursynowa w bliskim sąsiedztwie stacji metra Natolin.


Spektrum działalności Kancelarii Adwokackiej obejmuje świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, w tym osób pokrzywdzonych wskutek przestępstwa oraz kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych – spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, a także przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej.


Katalog przedmiotowy usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką obejmuje sprawy z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, cywilnego, w tym spadkowego, rodzinnego, spółdzielczego, lokalowego oraz administracyjnego i gospodarczego.


Kancelaria adwokata Kazimierza Mataka prowadzi również sprawy w przedmiocie stwierdzenia zgodności ustaw z Konstytucją RP i i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, skutkujące kierowaniem stosownych wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. W ramach tego rodzaju spraw Kancelaria reprezentuje również wnioskodawcę przed Trybunałem Konstytucyjnym.


W ramach swoich uprawnień kancelaria podejmuje się także takich zadań, jak negocjacje, rokowania, polubowne rozstrzyganie sporów, szczególnie w sprawach, których przedmiotem jest podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa lub dział spadku


Zasadą przyjętą w kancelarii jest prowadzenie spraw cywilnych w zakresie obejmującym wszystkie stadia postępowania, z postępowaniem egzekucyjnym włącznie.
Poprzez współpracę z prężną kancelarią komorniczą kancelaria zapewnia efektywność postępowań windykacyjnych, szczególnie na odcinku spraw gospodarczych.
W odniesieniu do spraw karnych regułą jest świadczenie pomocy prawnej na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego.


Kancelaria Adwokata Kazimierz Matak świadczy usługi na terenie Warszawy i całego kraju.


Główne atuty kancelarii to: profesjonalizm, rzetelność, uczciwość, zrozumiałość, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów, zgodność z zasadami etyki zawodowej, elastyczna polityka cenowa z tytułu świadczonych usług, adekwatna do obowiązującej taksy adwokackiej i sytuacji ekonomicznej klientów.


Zapraszam do zapoznania się z ofertą.